Bezpieczeństwo i higiena pracy

Gajak BHP to kadra świadcząca wysoko wyspecjalizowane i kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Porzebujesz szkoleń z zakresu BHP stacjonarnych lub online, Ppoż. lub pierwszej pomocy w swoim przedsiębiorstwie, być może stałego nadzoru nad warunkami pracy, audyty, doradztwa pracodawcy w tym zakresie, nie radzisz sobie z dokumentacją w tym obszarze, chciałbyś zwiększać swoją świadomość w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia oraz swoich pracowników, a może zdarzył się w Twoim przedsiębiorstwie wypadek lub spodziewasz się wizyty Organów Nadzoru w swoim przedsiębiorstwie? Dobrze trafiłeś!

Bez względu na obszar działań bogate doświadczenie i wykwalifikowana kadra, a także umiejętność znajdowania skutecznych rozwiązań, profesjonalizm i szybkość w działaniu pozwoli na zapewnienie usług, których potrzebujesz z zakresu BHP niezależnie od języka- polskiego czy angielskiego, w jakim trzeba je zrealizować.

https://gajakbhp.pl/wp-content/uploads/2023/05/main_baner-2-1280x1280.png
https://gajakbhp.pl/wp-content/uploads/2023/05/offer_1-1280x854.jpg

Szkolenia wstępne i okresowe BHP stacjonarne i on-line

Podjąłeś decyzję o zatrudnieniu nowego pracownika? Być może szkolenie okresowe Twoje bądź Twojego pracownika straciło ważność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy? Twój pracownik wraca do pracy po długotrwałym zwolnieniu lekarskim? Skontaktuj się z nami a dopełnimy wszelkich formalności w tym zakresie.
https://gajakbhp.pl/wp-content/uploads/2023/05/offer_2-1-1280x854.jpg

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zorganizowanie szkolenia przeciwpożarowego to jeden z wielu obowiązków pracodawcy wobec swoich pracowników wynikających bezpośrednio z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Istota tych, zgodnie z art. 1 wyżej wymienionej ustawy polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Sprawdź, jak należy się do niego zabrać.
https://gajakbhp.pl/wp-content/uploads/2023/05/offer_3-1280x854.jpg

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Podczas szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej skupiamy się na działaniu i analizowaniu konkretnych przypadków w praktyce. To pozwala szybko reagować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
https://gajakbhp.pl/wp-content/uploads/2023/05/offer_4-1280x854.jpg

Audyty BHP

Zastanawiałeś się czy bezpieczeństwo w Twoim przedsiębiorstwie jest na odpowiednim poziomie bądź miałeś wątpliwości już niejednokrotnie? Dzięki cyklicznym przeglądom, wdrażaniu udoskonaleń, usprawnień, które są odpowiedzią na potrzeby pracowników w tym zakresie, bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie sięga najwyższych poziomów.
https://gajakbhp.pl/wp-content/uploads/2023/05/offer_5-1280x854.jpg

Outsourcing BHP

Podpisując z nami umowę na zapewnienie obsługi stałej bądź doraźnej, możesz wyelimnować ze swojego zakresu dużą część czynności zapewniających bezpieczeństwo w swojej firmie, jednocześnie mając pewność, że jest ono zaapewnione i doskonalone, nie narażając się na dodatkowe koszta finansowe związane z brakami w tym zakresie, które wskazałyby Organy zewnętrzne podczas potencjalnej kontroli stanu BHP w Twoim przedsiębiorstwie.
https://gajakbhp.pl/wp-content/uploads/2023/05/offer_6-1280x854.jpg

Dokumentacja w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

Oceny ryzyka zawodowego, instrukcje maszyn i urządzeń, instrukcje stanowiskowe, sprawozdania spełniające wymogi prawne zapewniamy kompleksowo we współpracy z pracownikami i pracodawcą.
https://gajakbhp.pl/wp-content/uploads/2023/05/offer_7-1280x854.jpg

Postępowanie powypadkowe

Twój pracownik zgłosił Ci zdarzenie wypadkowe, w którym uczestniczył a Ty nie wiesz co dalej? Przeprowadzimy kompleksowe postępowanie powypadkowe wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji.
https://gajakbhp.pl/wp-content/uploads/2023/05/offer_8-1-1280x854.jpg

Ergonomia pracy

Nie wiesz jak przystosować narzędzia, maszyny, urządzenia, meble, technologie oraz warunki pracy do anatomicznych możliwości pracownika i środowiska, w którym przebywa? Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci dopasować stanowiska pracy tak, aby zminimalizować ryzyko wypadków przy pracy, zwiększymy wydajność pracowników i wyeliminujemy źródła wielu chorób zawodowych.
https://gajakbhp.pl/wp-content/uploads/2023/05/offer_9-1-1280x854.jpg

Ochrona Środowiska

BDO, KOBIZE czy inne pozwolenia? Terminy sprawozdawczości, raporty? Spędza Ci to sens z powiek? Ułatwimy wypełnianie Twoich obowiązków z zakresu ochrony środowiska na czas i przygotujemy Cię do nadchodzących zmian prawnych.
https://gajakbhp.pl/wp-content/uploads/2023/05/offer_10-1280x854.jpg

ADR- transport towarów niebezpiecznych

Nasz doradca z uprawnieniami (doradca ADR, DGSA) to osoba, która z założenia ma pomóc w działalności przedsiębiorstwa związanej z transportem towarów niebezpiecznych (jego załadunkiem, rozładunkiem) i dążyć do ułatwienia prowadzenia tej działalności zgodnie z odpowiednimi wymaganiami oraz w możliwie najbezpieczniejszy sposób.
https://gajakbhp.pl/wp-content/uploads/2023/05/offer_11-1280x854.jpg

Pomiary oświetlenia i inne

Tworzysz nowe stanowiska pracy, przeprowadziłeś zmiany ustawienia stanowisk pracy, pracownicy zgłaszają Ci problem z niedoświetlonym miejscem pracy lub doznają niebezpiecznego zjawiska olśnienia? Przepisy obligują pracodawcę do przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenia i porównania wyników z wartościami podanymi w Polskich Normach.
Być może Twoi pracownicy zgłaszają Ci inny problem związany z warunkami środowiska pracy, który należy sprawdzić dokonując innych pomiarów?
https://gajakbhp.pl/wp-content/uploads/2023/05/offer_12-1280x854.jpg

Niestandardowe usługi z zakresu BHP

Nie wiesz jak sobie poradzić z niestandardowymi tematami BHP. Podczas konsultacji wszystko możemy ustalić i podjąć odpowiednie działania.
https://gajakbhp.pl/wp-content/uploads/2023/05/pricing-1280x1280.jpg

Cennik

Szkolenia wstępne i okresowe BHP stacjonarne i on-line

od 70 zł
szkolenie wstępne BHP
od 120 zł
szkolenie okresowe

Dokumentacja w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

do uzgodnienia
Opracowanie instrukcji ogólnych, stanowiskowych, procedur
do uzgodnienia
Prowadzenie rejestrów młodocianych, chorób zawodowych, podejrzeń o choroby zawodowe i wypadków przy pracy
do uzgodnienia
Sporządzanie zarządzeń dotyczących posiłków profilaktycznych i napojów
do uzgodnienia
Określenie limitów przydziału odzieży i obuwia roboczego
od 500 zł
Przeprowadzenie audytu wraz z opracowaniem dokumentacji poaudytowej
do uzgodnienia
Opracowanie dla każdej grupy stanowisk pracy oceny ryzyka zawodowego
do uzgodnienia
Określanie koniecznych środków ochrony indywidualnej
do uzgodnienia
Oznaczenie procedur przydziału i stosowania ŚOI

Postępowanie powypadkowe

od 50 zł
Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy
od 350 zł
Opracowanie dokumentacji powypadkowej
do uzgodnienia
Prowadzenie rejestru wypadków

Ochrona środowiska

od 350 zł
Sporządzenie rocznego sprawozdania KOBIZE
od 350 zł
Sporządzenie rocznego sprawozdania BDO
od 180zł
Wniosek rejestracyjny BDO
od 120zł
Wniosek aktualizacyjny BDO
od 300zł
Sporządzenie sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego

Pierwsza pomoc i ppoż.

od 90 zł
Szkolenia z pierwszej pomocy osób odpowiedzialnych za nią w zakładzie
do uzgodnienia
Nadzór nad doborem środków medycznych dla udzielania pierwszej pomocy
od 150 zł
Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Outsourcing BHP

do uzgodnienia
Obsługa przedsiębiorstwa pod kątem BHP, zewnętrzna służba BHP

Ergonomia pracy

od 450zł
Audyt ergonomiczny
do uzgodnienia
Doradztwo z zakresu ergonomii
od 150 zł
Szkolenia z zakresu ergonomii pracy dla każdego stanowiska pracy

ADR- transport towarów niebezpiecznych

do uzgodnienia
Szkolenia prowadzone zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez specjalistę posiadającego uprawnienia w tym zakresie
do uzgodnienia
Stała współpraca z zewnętrznym doradcą ADR

Pomiary oświetlenia i inne

do uzgodnienia
Pomiary profesjonalnymi urządzeniami pomiarowymi zgodnie z wytycznymi Polskich Norm
do uzgodnienia
Analiza raportu wraz z wprowadzeniem zmian w celu usunięcia niezgodności

Niestandardowe usługi z zakresu BHP

do uzgodnienia
Pozostałe usługi BHP
https://gajakbhp.pl/wp-content/uploads/2023/05/main_baner-8000×1000-px.png

Skontaktuj się z namiJak możemy Ci pomóc?

Napisz do nas lub zadzwoń jeśli masz pytania, potrzebujesz konsultacji lub wyceny.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Dane kontaktowe

93-310 Łódź, Rentowna 6/23
NIP: 729 257 71 57

Joanna Gandecka-Gajak

Główny Specjalista ds. BHP i Ochrony P.poż.

+48 507 718 652
joanna@gajakbhp.pl

Kamil Gajak

General Manager

+48 793 467 302
kamil@gajakbhp.pl